100 năm nghệ thuật sân khấu Dù kê - Blog Sóc Trăng

Thứ Hai, 2 tháng 11, 2020

100 năm nghệ thuật sân khấu Dù kê

Nghệ thuật sân khấu Dù Kê là sản phẩm được hình thành bởi những yếu tố đặc biệt qua giao lưu văn hóa của các cộng đồng dân tộc; mang tính đặc thù của vùng đất Sóc Trăng với mối quan hệ cộng cư lâu đời của 3 dân tộc anh em Kinh, Khmer, Hoa.

Hình thức biểu diễn của sân khấu Dù Kê thuộc kịch chủng ca kịch, là sự tổng hòa của các loại hình nghệ thuật, như: âm nhạc, múa, mỹ thuật, vũ thuật…

100 năm nghệ thuật sân khấu Dù kê
Trích đoạn "Nàng Sbay Meas" của Đoàn Nghệ Thuật quần chúng Khmer Ron Ron biểu diễn tại Liên hoan. Ảnh: Lý Thon

Nghệ thuật sân khấu Dù kê đã được Bộ VH-TT-DL công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian. Tính đến nay, nghệ thuật sân khấu Dù kê của đồng bào Khmer Nam Bộ đã có bề dày lịch sử 100 năm.

100 năm nghệ thuật sân khấu Dù kê
Trích đoạn sân khấu Dù kê của đồng bào Khmer tại Liên hoan Trích đoạn sân khấu Dù Kê và Rô băm khu vực đồng bằng sông Cửu Long lần thứ I, năm 2019 - Ảnh: VOV Vietnam Journey

Trong khuôn khổ lễ hội Oóc Om Bóc 2020, tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức Liên hoan nghệ thuật sân khấu Dù kê, tọa đàm “Nghệ thuật sân khấu Dù kê trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng”.

Các hoạt động này cung cấp thêm căn cứ khoa học khách quan về nghệ thuật sân khấu dù kê cho các cơ quan chức năng nghiên cứu vận dụng vào trong quá trình xây dựng, hoạch định các chính sách bảo tồn và phát triển nghệ thuật sân khấu Dù kê.

100 năm nghệ thuật sân khấu Dù kê
Trao thưởng Liên hoan nghệ thuật Dù kê tỉnh Sóc Trăng 2020. Ảnh: Nguyễn Phong - nhandan.com.vn
100 năm nghệ thuật sân khấu Dù kê
Trích đoạn Dù kê: “Chuyện tình nàng Xê Đa” của Đoàn Nghệ thuật Khmer tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: Nguyễn Phong - nhandan.com.vn

100 năm nghệ thuật sân khấu Dù kê
Biểu diễn loại hình sân khấu Dù kê. (Ảnh: Trung Hiếu/TTXVN)

100 năm nghệ thuật sân khấu Dù kê
Đoàn nghệ thuật sân khấu Dù kê Khmer Sóc Trăng biểu diễn vở "Nàng Xêđa," tại Liên hoan Nghệ thuật sân khấu Dù kê Khmer Nam Bộ lần nhất. Ảnh: Trung Hiếu/TTXVN

Liên hoan trích đoạn sân khấu Dù kê và Rô băm - Khu vực đồng bằng sông Cửu Long lần thứ nhất năm 2019. Ảnh: Chanh Đa - TTXVN

100 năm nghệ thuật sân khấu Dù kê
Vở “Giữ yên bờ cõi” của CLB Văn hóa Chùa Bốn Mặt

100 năm nghệ thuật sân khấu Dù kê
Trích đoạn dù kê “Na Rinh Pholla – Nàng Chum Pu Po”

Chia sẻ đến bạn bè

Comment